Inicio Ed. científica Ed. universitaria Outros temas Editora Publicar Enlaces Contato Información
English Français Italiano Português Galego Español
  REXISTRO USUARIO  
  ACCESO USUARIO  
   
  Congresos  
  CINDU 2025  
  CINDU Edicións anteriores  
  SIEC 2024  
  SIEC Edicións anteriores  
  Revistas  
  REEC  
  RIEU  
 

Para publicar

 
 

Envío de traballos

 
 

Para o envío de traballos ou calquera consulta sobre o seu contido utilizar o correo electrónico de Educación Editora educacioneditora@educacioneditora.net

Só serán aceptados para revisión os traballos enviados xa listos para a sua publicación directa, e que sigan por tanto todaslas nosas normas e orientacións (Ver instrucciones para autores.)

Despois de haber recibido o traballo enviaremos un correo electrónico como acuse de recibo.

 
30 30 30 30 30 30